mezinárodní projekt

"Beskydy bez hranic
- enviromentální aktivity pro ochranu přírodních krás"

 

 

Projekt "Beskydy bez hranic" získali společně tři nevládní neziskové organizace (NNO)
             - Základní organizace ČSOP v Kunčicích p. O., Česká republika

             - RKV Čadca Slovenský svaz ochránců přírody, Slovensko

             - Beskydský OKREG Liga ochránců přírody, Bielsko Biala, Polsko

 

Projekt podpořila mezinárodní organizace The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe se sídlem v Maďarsku.

 

Cíle projektu jsou:

            - záchrana a propagace beskydských studánek - zdrojů pitné vody;

            - prosazování enviromentální výchovy na různých úrovních;

            - prohloubení spolupráce mezi environmentálně zaměřenými NNO a dalšími
              organizacemi v Beskydském regionu při ochraně přírody.

 

Projekt řeší v období říjen 2000 až červenec 2001 následující aktivity:

1.       záchrana beskydských studánek a pramenišť - vyčištění, analyzování a označení zapomenutých studánek,

2.      doporučení turistických a cyklistických cest mezi studánkami - vytištění map,

3.       zorganizování propagační kampaně o vyčištěných studánkách a vytyčených stezkách.